गुरुयोजना
हाम्रा मुख्य उद्देश्य सिहंदरवार को पश्चिम मोहडा यथावत राखी पहिलो चोक यथावत देखिने गरी थपि पुनः निर्माण गरिने लंगको बाहिरी रुप पहिले भए जस्तै राखिए पनि भित्री भाग आधुनिक ढंगबाट निर्माण गर्ने र सिंहदरवार हाताभित्र रहने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय तथा मन्त्रीपरिषद् बैठक कोठा, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय र अन्य मन्त्रालय, सचिवालय तथा अरु कार्यालयहरुको लागि उपयुक्त भवनहरु बनाउने हो।
हाम्रो गुरुयोजना हेर्न तल हेर्नुस भन्ने लेखेको ठाउमा क्लिक गर्नुस ।
 


परियोजनाहरु

सोच

ऐतिहांसिक सिंहदरवार परिसर राज्यका प्रमुख अंगहरु <a rel="dofollow" href="http://canlisohbethatti1.tumblr.com/">canlı sohbet hatları</a> <a rel="dofollow" href="http://canlisohbetlatlari1.tumblr.com/">canlı sohbet hattı</a> रहेको आधुनिक सुविधा युक्त, स्वच्छ, सफा,  <a rel="dofollow" href="http://sohbethatlaricanli.tumblr.com/">sohbet hatları</a> <a rel="dofollow" href="http://sohbethattiara.tumblr.com/">sohbet hattı</a> र सुरक्षित जनताको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरको रुपमा व्यवस्थित हुने । <a rel="dofollow" href="http://sohbetnumaralarisicak.tumblr.com/">sohbet numaraları</a> <a rel="dofollow" href="http://alosohbettelefonlari.tumblr.com/">sohbet telefonları</a> <a rel="dofollow" href="http://sexhatlarin.tumblr.com/">sex hatları</a> <a rel="dofollow" href="http://sexnumaralariniz.tumblr.com/">sex numaraları</a>

उद्देश्य

राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरभित्र विभिन्न निकायका भवनहरु र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने