रक्षा मन्त्रालय भवन निर्माणको काम

SSRC Projects

यस सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समितिले रक्षा मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने कार्य गरि रहेको छ …

निर्माणाधीन रक्षा मन्त्रालय भवन
पहिले
रक्षा मन्त्रालय