गुरु योजना

हाम्रा मुख्य उद्देश्य सिहंदरवार को पश्चिम मोहडा यथावत राखी पहिलो चोक यथावत देखिने गरी थपि पुनः निर्माण गरिने लंगको बाहिरी रुप पहिले भए जस्तै राखिए पनि भित्री भाग आधुनिक ढंगबाट निर्माण गर्ने र सिंहदरवार हाताभित्र रहने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय तथा मन्त्रीपरिषद् बैठक कोठा, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय र अन्य मन्त्रालय, सचिवालय तथा अरु कार्यालयहरुको लागि उपयुक्त भवनहरु बनाउने हो।

गुरुयोजना २०३७
Approved master plan
Existing master plan
Proposed master plan

गुरु योजना (डाउनलोड PDF)