समितिको सं‌रचना

  1. माननीय मन्त्री – शहरी बिकास मन्त्रालय, सिंहदरबार : अध्यक्ष
  2. माननीय सहायक मन्त्री – शहरी बिकास मन्त्रालय, सिंहदरबार : उपाध्यक्ष
  3. मुख्य सचिव – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार :सदस्य
  4. सचिव – अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार : सदस्य
  5. सचिव- शहरी बिकास मन्त्रालय, सिंहदरबार : सदस्य
  6. महानिर्देशक – शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग, बबरमहल : सदस्य
  7. सदस्य सचिव (कार्यालय प्रमुख) – सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण प्रोजेक्ट : सदस्य सचिव