सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समिति बाट भइरहेका कामहरुको झलक

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भबन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भबन
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यबस्थापन केन्द्र भबन निर्माणको काम
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यबस्थापन केन्द्र भबन निर्माणको काम
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थपको काम
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भवन तला थपको काम
व्यबस्थापिक संसद भवन तला थपको काम
व्यबस्थापिक संसद भवन तला थपको काम