परिचय

राज्यका केन्द्रीय निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिम तोकिएको स्थानमा सूविधायुक्त भवन निर्माणगरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक अनुसार सिंहदरवार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम उक्त निकायका साथै आवश्यक अन्य निकायहरु समेतलाई व्यवस्थित गर्न २०३१ सालमा विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समितिको गठन भै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

 

उद्देश्य

राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरभित्र विभिन्न निकायका भवनहरु र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने ।

सोच

ऐतिहांसिक सिंहदरवार परिसर राज्यका प्रमुख अंगहरु रहेको आधुनिक सुविधा युक्त, स्वच्छ, सफा, र सुरक्षित जनताको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरको रुपमा व्यवस्थित हुने ।

कार्यहरु

-सिंहदरवार केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरभित्र, यस परिसरको स्वीकृत गुरुयोजना बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका केन्द्रीय निकायका भवन तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरु आधुनिक सुरक्षा मापदण्ड सहित सुविधासम्पन्न रुपमा निर्माण गर्ने, यस परिसर भित्र रहने विभिन्न निकायहरुलाई योजनावद्ध रुपमा व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने,
- सिंहदरवार परिसरलाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, सफा राखी यस परिसरलाई वातावरणमैत्री बनाई भावी सन्ततीको निमित्त नेपालको पहिचान सहितको प्रशासनिक परिसरको रुपमा दिगो विकास गर्ने,
- सिंहदरवार परिसरभित्र गर्नुपर्ने विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, आधुनिक यन्त्र उपकरणहरुको जडान र ढल,पानी, बत्ती, टेलीफोन आदि विभिन्न विकास निर्माण लगाएतका कार्यहरुलाई ति निकायहरुसंग समन्वयराखि व्यवस्थित गर्ने, विभिन्न निकायहरुसंग विभिन्न भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि रहेको बजेटलाई समन्वयात्मक रुपमा समेटी सम्वन्धित निकायको आवश्यकता पुरागर्न गुरुयोजनामा नकारात्मक असर नपर्नेगरी एकिकृत योजना बनाई कार्यगर्ने, कार्यक्रम सन्चालन गर्दा समन्वयात्मक र सहभागिता मूलक रुपबाट गर्ने,
- नेपालको ऐतिहांसिक प्रशासनिक परिसरलाई जनताको गौरवयुक्त प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण र विकास गर्ने ।
 

 परियोजनाहरु

सोच

ऐतिहांसिक सिंहदरवार परिसर राज्यका प्रमुख अंगहरु रहेको आधुनिक सुविधा युक्त, स्वच्छ, सफा, र सुरक्षित जनताको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरको रुपमा व्यवस्थित हुने ।

उद्देश्य

राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक परिसरभित्र विभिन्न निकायका भवनहरु र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने

sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet hatlari